Trainingskalender

Onderaan vindt u de trainingskalender voor de Winter cyclus in 2021. Op de kalender staan de weken en dagen waarop er wel en niet getraind wordt op HTC Son.

De trainingskalender is voor alle trainers, bij wijzigingen zal de trainer dit zelf bekend maken aan de leerlingen.

Stefan zal in verband met de geboorte van zijn dochter na de kerstvakantie nog 2 weken ouderschapsverlof pakken. Hij traint dus 2 weken minder in de winter-periode.