Algemene Voorwaarden

De tennistrainingen voldoen altijd aan de volgende algemene voorwaarden.

 1. De trainers zullen altijd trachten zoveel mogelijk lessen, die vervallen door het weer, in te halen tijdens een ander moment in de week of in de inhaalweken. Er mogen 2 lessen komen te vervallen als er geen inhaalmogelijkheden meer zijn of het weer het niet toelaat.
 2. Lessen die uitvallen door de absentie van de trainer, worden altijd ingehaald, gegeven door een andere trainer of gerestitueerd.
 3. De trainers zullen ten allen tijde mee proberen te denken aan een oplossing bij een langdurige blessure, ziekte of een andere geldige reden waardoor een leerling langdurig niet kan meetrainen. Hierbij zullen we eerst kijken naar een mogelijkheid tot trainen op een later moment.
 4. Bij afmelding van de training, 24 uur voordat de les begint, bestaat er de mogelijkheid deze les in te halen bij een andere groep. De trainer kan dan proberen een andere inhaler in jouw plaats te laten trainen. Bij afmelding binnen de 24 uur vervalt dit recht. Graag je trainer zelf direct te berichten wanneer je gebruik wilt maken van een inhaalles, dan kan hij kijken naar een moment waar dit kan.
 5. Middels uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van de tennislessen.  De betaling van de lessen wordt 2 weken aanvang van de lessenreeks geregeld via een factuur of betaalverzoek.
 6. De groepsgrootte bij de indeling is bepalend voor het lestarief  van de lessenreeks. Is de indeling niet conform uw keuze van lestype bij de inschrijving dan wordt de lestijd of het lestarief verhoogd of verlaagd naar rato het aantal personen in de groep. Indien u de aangepaste indeling, groepsgrootte en het daarbij behorende tarief niet goedkeurt dan kunt u uitsluitend voor aanvang van de lessenreeks uw deelname schriftelijk annuleren.
 7. Het is mogelijk om met meerdere personen in te schrijven. Alle groepsleden dienen persoonlijk een formulier in te vullen. Individueel inschrijven voor groepsles is mede mogelijk. De tennisschool probeert een passende lesgroep te formeren.
 8. Een tennis-lesuur bedraagt 60 minuten.
 9. Voor het verkrijgen van tennisles is een lidmaatschap van de vereniging verplicht. U dient dan het huishoudelijk reglement van de vereniging in acht te nemen.
 10. De tennisschool is niet aansprakelijk voor schade en/of blessures veroorzaakt tijdens de tennislessen. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de tennislessen.
 11. Bij aanvang van de lessenreeks gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor tennislessen en bent u bekend  met de inhoud van deze voorwaarden.